RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00030
Kedvezményezett: Domaszék Községi Önkormányzat

Pályázatunk benyújtásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat csökkentse az épületeinek fenntartási költségeit. Miután megvizsgáltuk az elérhető és számunkra minden szempontból kivitelezhető fejlesztési lehetőségeket mind műszaki, energetikai, mind gazdasági szempontból, a
Domaszéki Sportcsarnok épületének komplex energetikai korszerűsítése mellett döntöttünk. A projekt keretében megvalósul az épület homlokzati hőszigetelése és homlokzati nyílászáróinak cseréje, valamint info-kommunikációs akadálymentesítése és akadálymentes mellékhelyiség kialakítása. A projekt szakmai-műszaki tartalma a választott tevékenységek körének a bemutatásával együtt:
– Önkormányzati tulajdonú épületek, konkrétan a Sportcsarnok épületének
energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által: homlokzati hőszigetelés és homlokzati nyílászárók cseréje.
– Info-kommunikációs akadálymentesítés és akadálymentes mellékhelyiség kialakítása, annak érdekében, hogy az épület több fogyatékossági csoport számára is használható legyen.
– Kötelezően előírt nyilvánossági és tájékoztatási feladatok biztosítása: tájékoztató tábla, fotódokumentáció, sajtómegjelenések összegyűjtése a „Kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségei” című dokumentumban és az „Arculati Kézikönyv”-ben foglaltak szerint.
– Kötelezően előírt képzési tevékenység elvégzése: képzési anyag kidolgozása. képzés tartása abból a célból, hogy az épületet használók a projekt környezeti hozadékairól megfelelő tájékoztatást kapjanak.
– Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele.
– Közbeszerzési szolgáltatás igénybevétele.
– Projektmenedzsment szakemberek igénybevétele.
Energetikai központú felmérésen és számításokon alapuló projektünk előkészítése során a fejlesztendő épületeken a kiindulási állapotukat lefedő épületenergetikai átvilágítást végeztünk. A fejlesztés összhangban van a megye stratégiai területfejlesztési céljaival. A projekt célja, az energiahatékonyság növelése, illeszkedik a Csongrád Megye Területfejlesztési Programjának “2.3. Energiahatékonysági és megújuló energetikai komplex fejlesztések” prioritásához. A fejlesztés a közcélú sportlétesítmény korszerűsítése által hozzájárul a szolgáltatás feltételeinek minőségi  javulásához, amely javítja a település népesség megtartó képességét, valamint a településképet is